Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος

Είναι τομέας με μεγάλο φάσμα δράσης στην παραγωγική  διαδικασία, μεταποίηση  γεωργικών  προϊόντων και παροχή υπηρεσιών με δεδομένο ότι ο αγροτικός τομέας  είναι από τους  βασικότερους της Ελληνικής οικονομίας. Στο σχολείο μας καλλιεργούμε λαχανικά, κατασκευάζουμε γλυκά ενώ παράλληλα εμπλουτίζουμε τους μαθητές μας με όλες τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις ώστε να μπορέσουν, άρτια εφοδιασμένοι, να βγουν στην αγορά εργασίας

      

Ο απόφοιτος του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος έχει πρόσβαση σε σχετικά επαγγέλματα "επιπέδου 2".

Ο απόφοιτος του Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος έχει πρόσβαση σε σχετικά επαγγέλματα "επιπέδου 3".

Τομείς απασχόλησης
  • γεωργικές επιχειρήσεις
  • ανθοκομικές και φυτωριακές επιχειρήσεις
  • συνεταιριστικές οργανώσεις
  • αντιπροσωπείες εισαγωγής εξαγωγής γεωργικών προϊόντων
  • Δήμοι (πάρκα, φυτώρια  κ.λ.π)
  • υπηρεσίες Υπουργείου Γεωργίας π.χ.  (εργαστήρια ποιοτικού  ελέγχου γεωργικών προϊόντων)
  • Υπουργείο Παιδείας (βοηθοί εργαστηρίων)

Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν σε προγράμματα αγροτουρισμού  βιολογικής γεωργίας, διαχείρισης  φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, τα οποία ενισχύονται με ευρωπαϊκά προγράμματα. Τέλος, όσοι επιθυμούν να ασχοληθούν με τον  πρωτογενή τομέα παραγωγής, επωφελούνται από τα προγράμματα ενίσχυσης – επιδότησης νέων αγροτών.