Τομέας Πληροφορικής

Ο Τομέας Πληροφορικής έχει στόχο να προσφέρει στους μαθητές σύγχρονες γνώσεις, συμβατές με την αγορά εργασίας, που θα μπορούν να δίνουν στον απόφοιτο την ικανότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις της πληροφορικής, να προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα και να διεκδικεί με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μια θέση στον επαγγελματικό χώρο.
Η σχολική μονάδα διαθέτει 4 εργαστήρια πληροφορικής, με σύγχρονους υπολογιστές, πρόσβαση στο internet και με όλα τα απαραίτητα προγράμματα προσαρμοσμένα  στις ειδικές απαιτήσεις των παιδιών. 
Τα εργαστήρια  διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για άτομα με κινητικές δυσκολίες και άλλου είδους αναπηρίες.Ο απόφοιτος του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου του τομέα Πληροφορικής έχει πρόσβαση σε επαγγέλματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας "επιπέδου 2".

Ο απόφοιτος του Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου του τομέα Πληροφορικής έχει πρόσβαση σε επαγγέλματα Τεχνολογιών της Πληροφορίας  και της Επικοινωνίας "επιπέδου 3" και μπορεί να εργασθεί με σχέση εξαρτημένης  εργασίας στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα είτε ως  ελεύθερος επαγγελματίας.

Γενικά οι απόφοιτοι μπορούν να εργασθούν:
1) στην τεχνική υποστήριξη Δικτύων  υπολογιστών
2) στη διαχείριση τοποθεσίας στον Παγκόσμιο Ιστό Πληροφοριών (webmaster)

Ειδικότερα μπορούν να εργασθούν:
1) σε Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Μονάδες  Κατάρτισης κ.λ.π που  έχουν  υπολογιστικό και  δικτυακό  εξοπλισμό
2) σε Επιχειρήσεις που σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα υπολογιστών και  δικτυακές υπηρεσίες
3) σε Επιχειρήσεις που προωθούν - πωλούν δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες.