Ψυχολόγος

Αντικείμενο: Ασκείται ψυχοπαιδαγωγικό, ψυχοθεραπευτικό έργο στους μαθητές/ριες του σχολείου και ενημερωτικό – συμβουλευτικό έργο στις οικογένειες μαθητών.

Στόχος: Η Ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών /τριών στο σχολικό και ευρύτερο περιβάλλον με τη χρήση μεθόδων όπως: τεχνικές εκμάθησης μνήμης, προσοχής, μάθησης, σκέψης και λύσης προβλημάτων, τεχνικές εκμάθησης επικοινωνίας με συνομηλίκους και ενηλίκους και εκπαίδευση σε τεχνικές βελτίωσης αυτοεκτίμησης και αυτογνωσίας με στόχο την ομαλή γνωστική και συναισθηματική τους ανάπτυξη.