Επαγγελματική Σύμβουλος

  • Η σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού βοηθά στη γνωριμία του μαθητή με τα ενδιαφέροντα, επιθυμίες ,δυνάμεις και αδυναμίες του ,τον πληροφορεί σε θέματα σταδιοδρομίας και τον προετοιμάζει για τη μετάβαση στον εργασιακό βίο και την ενήλικη ζωή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου