Φυσικοθεραπεία

Ο φυσικοθεραπευτής του σχολείου μας έχει στη διάθεση του ένα μικρό, αλλά όμορφο και ζεστό χώρο.

   • Αξιολογεί τις κινητικές και λειτουργικές ικανότητες των μαθητών μας και καθορίζει την εξατομικευμένη θεραπευτική παρέμβαση για αυτούς που παρουσιάζουν κινητικά προβλήματα. Τους εκπαιδεύει ατομικά (ή ομαδικά όταν χρειάζεται), με ένα εβδομαδιαίο ευέλικτο πρόγραμμα το οποίο προσαρμόζεται διαρκώς όχι μόνο στις προσωπικές τους ανάγκες, αλλά και στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τους υποστηρίζει στις σχολικές δραστηριότητες (εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές).
  • Συνεργάζεται στενά με τον εργοθεραπευτή, την κοινωνική λειτουργό, την ψυχολόγο, τη βοηθό και τη γυμνάστρια, καθώς και με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου μας.
  • Ενημερώνει τους γονείς για την κινητική εξέλιξη των μαθητών μας και τους προτείνει τρόπους παρέμβασης και υποστήριξης στο σπίτι και σε κάθε δραστηριότητα εκτός σχολικού περιβάλλοντος.  
  • Τέλος, μας προτείνει τις αλλαγές που χρειάζεται να κάνουμε στους χώρους του σχολείου μας για να είναι η μετακίνηση των μαθητών μας ασφαλής και ανεμπόδιστη.