Εργοθεραπεία


Η Εργοθεραπεία χρησιμοποιεί σκόπιμες δραστηριότητες προκειμένου να προλάβει, να αναπτύξει ή και να βελτιώσει τη λειτουργικότητα παιδιών με κινητικές, γνωστικές, αισθητηριακές και ψυχοκοινωνικές δυσλειτουργίες. Η εφαρμογή προγραμμάτων εργοθεραπείας  περιλαμβάνει την αξιολόγηση, τη θεραπεία και τη συμβουλευτική.

Στην εργοθεραπεία αξιολογούνται:
  • κινητικές δεξιότητες (κινητικότητα άνω άκρων, εύρος κίνησης, μυική δύναμη, φυσική αντοχή, συντονισμός)
  • γνωστικές δεξιότητες (συγκέντρωση, μνήμη-προσοχή, χωροχρονικός προσανατολισμός)
  • αισθητηριακές δεξιότητες (οπτική αισθητικότητα, ακουστική διάκριση, γευστική και οσφρητική διάκριση, αισθητηριακή αντίληψη, σωματογνωσία κλπ)
  • ψυχοκοινωνικές δεξιότητες (αυτοεκτίμηση, αυτοαντίληψη, εικόνα εαυτού, ενδιαφέροντα, πρωτοβουλία, επικοινωνία)
  • δραστηριότητες καθημερινής ζωής (προσωπική υγιεινή, διατροφή, μετακίνηση, επικοινωνία, φροντίδα υγείας - συμβουλευτική)