Το σχολείο μαςΤο  Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας είναι δομή της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Για την εγγραφή σ’ αυτό απαραίτητη είναι η σχετική γνωμάτευση του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., η οποία ορίζει το συγκεκριμένο σχολικό πλαίσιο ως το πλέον κατάλληλο για το μαθητή.

α) στο  Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο (ΕΕΕΓ) εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικού σχολείου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και στο οποίο η φοίτηση περιλαμβάνει τέσσερις τάξεις
 Στις τάξεις του Γυμνασίου εφαρμόζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των Γυμνασίων γενικής εκπαίδευσης , όπως διαμορφώνονται με υπουργική απόφαση ,ενώ με την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη Δ τάξη  χορηγείται τίτλος απολυτηρίου Γυμνασίου.
   Στη συνέχεια  οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στην Α' τάξη Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ , του ΕΠΑΛ  ή του  ΓΕΛ  ,κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ. 

β) στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΕΕΛ) εγγράφονται απόφοιτοι του Επαγγελματικού Γυμνασίου και των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων και Λυκείων. Η φοίτηση περιλαμβάνει τέσσερις τάξεις κατ’ αντιστοιχία με το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη Δ' τάξη Λυκείου χορηγείται απολυτήριο ,ισότιμο του γενικού ΕΠΑΛ ,και Επαγγελματικό πτυχίο επιπέδου 4 ,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.Οι απόφοιτοι της Δ' τάξης δύνανται,κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ:

 •     να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις
 •    να συνεχίσουν στο Μεταλυκειακό έτος -τάξη μαθητείας , με δυνατότητα πιστοποίησης επιπέδου 5
 •   να επανεγγραφούν και  να φοιτήσουν σε ένα ακόμη πρόγραμμα ειδικότητας ίδιου ή διαφορετικού τομέα.          Στο σχολείο λειτουργούν δύο τομείς:

Τομέας Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος
Ειδικότητα:  Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τομέας Πληροφορικής 
Ειδικότητα:  Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

 • Το πρόγραμμα σπουδών προσαρμόζεται στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.
 • Λειτουργούν ολιγομελή τμήματα και τα μαθήματα γίνονται με τη χρήση διαδραστικών πινάκων.
 • Προβλέπεται υποστήριξη μαθητών με προβλήματα όρασης και ακοής.
 • Υπάρχει κατάλληλη υποδομή για την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά προβλήματα.
 • Λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριοφυσικοθεραπευτήριο και  εργοθεραπευτήριο.
 • Η κοινωνική υπηρεσία (ψυχολόγοςκοινωνική λειτουργός) υποστηρίζει τόσο τους μαθητές όσο και τους γονείς.
 • Δωρεάν μετακίνηση των μαθητών με ταξί ή με λεωφορεία του δήμου.
 • Η σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού βοηθά στη γνωριμία του μαθητή με τα ενδιαφέροντα, επιθυμίες ,δυνάμεις και αδυναμίες του ,τον πληροφορεί σε θέματα σταδιοδρομίας και τον προετοιμάζει για τη μετάβαση στον εργασιακό βίο και την ενήλικη ζωή.

Στην σχολική μονάδα πραγματοποιούνται:
 • Προγράμματα Αγωγής Υγείας
 • Αγωγής Σταδιοδρομίας
 • Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καθώς και
 • ευρωπαϊκά προγράμματα Comenius
με στόχο τη συμπλήρωση της βασικής παιδείας, την καλλιέργεια και ενδυνάμωση δεξιοτήτων απαραίτητων για την κοινωνική ένταξη και επαγγελματική αποκατάσταση των μαθητών.