4/3/15

Ερευνώ τις επαγγελματικές μου προοπτικές μετά το σχολείο

Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.25 πμ στο σχολείο μας έγινε παρουσίαση του προγράμματος "Ερευνώ τις επαγγελματικές μου προοπτικές μετά το σχολείο".

Στόχος του προγράμματος ήταν οι μαθητές:
  • να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες: αγορά εργασίας, επάγγελμα,
  • να διερευνήσουν τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους,
  • να ερευνήσουν τα επαγγελματικά πεδία που τους απασχολούν, να αναπτύξουν κριτική σκέψη και δεξιότητες δημιουργικής  λήψης αποφάσεων,
  • καθώς, και να ενισχυθεί η πρωτοβουλία, η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση τους