1/10/16

Μετατροπή Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 128740/Δ3 που εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 17 Αυγούστου 2016 (τεύχος Β' και αριθμό φύλλου 2532) μετατρέπονται, από το σχολικό έτος 2016-2017, τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (TEE) A’ βαθμίδας και τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (TEE) Β’ βαθμίδας όλων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια.

Ως εκ του τούτο, η σχολική μας μονάδα αλλάζει ονομασία και από 1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α' Βαθμίδας και ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β' Βαθμίδας Ν. Ιωνίας Μαγνησίας μετατρέπεται σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Ν. Ιωνίας Μαγνησίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου